РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТ БЕЗ ДОКАЗАН ДОХОД 

admin
4.8/5 - (6 оценили)

Рефинансирането на кредит без доказан доход е възможно, но изисква внимателно планиране и анализ.

Важно е да се познават различните възможности, да се сравнят оферти и да се вземе решение, съобразено с индивидуалната финансова ситуация.

Когато желаете рефинасиране или обединяване на два или повече кредита и нямате доказан доход, или сте с лоша кредитна история възможните варианти са кредит срещу ипотека ( гаранция на недвижим имот), обратен лизинг ( гарантирате с вашият автомобил), или пък имате доверен поръчител с добро кредитно минало.

Вижте нашите предложения:

Кредит срещу обезпечение на имот до 300 000 лв.


Обратен лизинг на автомобил до 90 000 лв.


Гарант по кредит е още т.нар. поръчител по кредит за сума до 8 000 лв.Възможно ли е рефинансиране на кредит с лоша кредитна история?


Да, възможно е да рефинансирате кредит с лоша кредитна история, но зависи от няколко важни фактора:

  1. Тежестта на лошата ви кредитна история:

Леки просрочия: Ако сте имали само малки просрочия (от няколко дни), шансовете ви за одобрение са по-високи.
Сериозни просрочия: При по-сериозни или продължителни просрочия, одобрението е по-трудно, но не е невъзможно.

  1. Вид на кредита:

Ипотечен кредит: Рефинансирането на ипотечен кредит с лоша кредитна история е по-сложно, но все пак е възможно.
Потребителски кредит: Рефинансирането на потребителски кредит е по-достъпно, но лихвените проценти може да са по-високи.

  1. Финансовото ви състояние:

Доход: Доказването на стабилен доход е ключов фактор за одобрение.
Заетост: Стабилна работа е друг важен фактор.
Дългове: Високото ниво на задлъжнялост може да намали шансовете ви.

  1. Кредитните институции:

Някои банки и кредитни компании са по-склонни да одобряват рефинансиране за хора с лоша кредитна история.
Други предлагат специализирани програми за рефинансиране с по-високи лихвени проценти.


Ето няколко стъпки, които можете да предприемете, за да увеличите шансовете си за рефинансиране:

  1. Сравнете кредитни оферти от различни кредитни институции.
  2. Потърсете помощ от професионален кредитен консултант.
  3. Бъдете наистина честни за финансовото си състояние.